دورهٔ صفر تا صدِ راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین

مرکز نوآوری و تجاری‌سازی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همکاری شرکت دانش بنیان ایده‌پردازان بانی بر برگزار میکند: برگزاری دوره‌های آمادگی راه اندازی کسب‌و‌کار و ورود به حرفه بیش از 70 ساعت آموزش به صورت کلاس حضوری و آنلاین، تمرین های عملی و پرسش و پاسخ اعطای گواهی معتبر فارسی و انگلیسی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی … Continue reading دورهٔ صفر تا صدِ راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین